Ուժային համակարգեր

Նախագծում և պատրաստում ենք կառավարման և ավտոմատացման ուժային համակարգեր և էլեկտրական վահանակներ տարբեր նշանակության, այդ թվում՝ պահեստային սնուցման ավտոմատ միացման, շարժիչների պաշտպանության, լուսավորության ավտոմատացման, ջերմաստիճանի, ճնշման, մակարդակի կամ այլ տեխնոլոգիական պարամետրերի կառավարման, պոմպակայանների, հրդեհային անվտանգության ավտոմատացման, և այլն: