Մշակում

Մենք իրականացնում ենք արտադրական, լաբորատոր և այլ նշանակության սարքավորումների, նրանց առանձին հանգույցների և ամբողջական համակարգերի մշակում, մասնավորապես՝

  • Մեխանիկական և պնևմատիկ հանգույցների մշակում,
  • Մեխատրոնիկ համակարգերի մշակում,
  • Ավտոմատացման համակարգի մշակու և ծրագրավորում,
  • Դետալների արտադրություն(ԹՂԾ մշակում, եռաչափ տպագություն, ձուլում)
  • Սարքավորման հավաքում,
  • Կարգաբերում և թողարկում.