Նախագծում

Մենք իրականացնում ենք արտադրական, լաբորատոր և այլ նշանակության սարքավորումների, նրանց առանձին հանգույցների և ամբողջական համակարգերի նախագծման աշխատանքներ, մասնավորապես՝

  • Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում,
  • Սարքավորման կոնցեպտի մշակում,
  • Մասերի և դետալների ընտրություն,
  • CAD/CAE մոդելավորում,
  • Տեխնոլոգիական և կոնստրուկտորական փաստաթղթերի պատրաստում.