Ավտոմատացում

Իրականացնում ենք տեղնոլոգիական պրոցեսների, հաստոցների, արտադրական հոսքագծերի և ռոբոտների ավտոմատացում, ծրագրայի ապահովման և արդյունաբերական ավտոմատացման նորագույն միջոցներով: Նախագծում, ծրագրավորում և պատրասնում ենք  SCADA, HMI, PLC հիմնված համակարգեր: