Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացում


Ավտոմատ համակարգեր և կառավարում


Առաջատար տեխնոլոգիական լուծումներ

Նախագծում
Նախագծում
Մենք իրականացնում ենք արտադրական, լաբորատոր և այլ նշանակության սարքավորումների, նրանց առանձին հանգույցների և ամբողջական համակարգերի նախագծման աշխատանքներ, մասնավորապես՝ Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում,Սարքավորման կոնցեպտի մշակում,Մասերի և դետալն...
Մշակում
Մշակում
Մենք իրականացնում ենք արտադրական, լաբորատոր և այլ նշանակության սարքավորումների, նրանց առանձին հանգույցների և ամբողջական համակարգերի մշակում, մասնավորապես՝ Մեխանիկական և պնևմատիկ հանգույցների մշակում,Մեխատրոնիկ համակարգերի մշակում,Ավտոմատացմ...
Ավտոմատացում
Ավտոմատացում
Իրականացնում ենք տեղնոլոգիական պրոցեսների, հաստոցների, արտադրական հոսքագծերի և ռոբոտների ավտոմատացում, ծրագրայի ապահովման և արդյունաբերական ավտոմատացման նորագույն միջոցներով: Նախագծում, ծրագրավորում և պատրասնում ենք  SCADA, HMI, PLC հիմնված համակարգե...
Ուժային համակարգեր
Ուժային համակարգեր
Նախագծում և պատրաստում ենք կառավարման և ավտոմատացման ուժային համակարգեր և էլեկտրական վահանակներ տարբեր նշանակության, այդ թվում՝ պահեստային սնուցման ավտոմատ միացման, շարժիչների պաշտպանության, լուսավորության ավտոմատացման, ջերմաստիճանի, ճնշման, մակարդակ...
top